آزمون ورودی تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی ۲۷ تیرماه برگزار می‌شود

آزمون ورودی تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی ۲۷ تیرماه برگزار می‌شود

مرکز سنجش آموزش پزشکی اطلاعیه جزئیات برگزاری آزمون ورودی تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی سال تحصیلی ۹۹-۹۸ را منتشر کرد.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها

تماس بگیرید