1 کالا

  • کیت CEA پیشتازطب

    تماس بگیرید
    لیکوپروتئین  CEA در طی دوران جنینی توسط سلول های آندوتلیال و پس از تولد عمدتاً توسط سلول های اپی تلیال تولید می شود که در سطح لومینال این سلول ها ظاهر می گردد. علاوه بر این در سطح غشاء سلول، هم در سلول های کانسر کولون و هم در سلول های روده جنین یافت می شود. بیش از 80 درصد از افراد مبتلا به آدنوکارسینوم پیشرفته کولون دارای CEA بالاتر از…
    نمایش سریع محصول
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها

تماس بگیرید