تی آی بی سی

1 کالا

  • کیت TIBC پیشتازطب

    تماس بگیرید
    انتقال آهن از یک اندام به اندام دیگر به وسیلة پروتئین پلاسمایی آپوترانسفرین صورت می گیرد. این پروتئین که یک 1β- گلوبین با وزن مولکولی kDa 75 است دارای دو جایگاه اتصال به آهن می باشد، هر جایگاه می تواند به یک یون آهن فریک (Fe3+) همراه با یک یون بیکربنات (HCO3-) متصل شود. این دو جایگاه در pH فیزیولوژیک دارای میل پیوندی بالایی برای یون آهن فریک (Fe3+) بوده…
    نمایش سریع محصول
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها
واحد فروش
× چت با واحد فروش

تماس بگیرید